Főoldal Látogatóknak
Ózd - A város kapcsolatai PDF Nyomtat Email
Tartalom
Ózd
A város fejlődése
Gazdaság
Városüzemeltetés
Infrastruktúra
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatás, kultúra
Sportélet
Civil társadalom
A város kapcsolatai
A település értékei

Határon túli együttműködés

A szerteágazó hivatalos kapcsolatokon túl a város szorosabb együttműködést alakított ki szomszédaival. Ózd Város Önkormányzata aktív városdiplomáciával segíti elő a gazdaság, a kultúra és sport terén a nemzetközi kapcsolatok alakulását. Partnervárosi kapcsolatot tart Chorzów (Lengyelország), Rimaszombat, Tiszolc és Rozsnyó (Szlovák Köztársaság) városaival. Az intézmények és sportegyesületek közül rendszeres kapcsolattal rendelkezik az iskolák és sportegyesületek nagy része és a közművelődési intézmények. A város nemzetközi kapcsolatrendszere egyre szélesedik az egészségügy, a szociális ágazat, a rendőrség és tűzoltóság csatlakozásával.

A Sajó–Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés megkötésével 2000-ben újabb lehetőség nyílt a határ menti magyar lakta szlovák településekkel a kapcsolat bővítésére.

A kistérségi központ

A város önkormányzata kiemelt jelentőségűnek tartja a környező településekkel a kapcsolatok erősítését. Az Ózd Kistérség Többcélú társulás tevékenységét az önkormányzat teljes szakmai apparátusával támogatja, több intézmény kistérségi feladatokat is ellát.

A térségi összefogás eredménye, hogy 2003–2006. években sikeres pályázatok útján valósulhattak meg elsődlegesen belvízrendezési, környezetvédelmi célokat szolgáló közmunkaprogramok. A kistérségi jelentőségű főúthálózat-fejlesztések előkészítésére ugyancsak pályázati támogatással elkészültek a 25. és a 26. számú főközlekedési utak Sajópüspökit és Bánrévét elkerülő szakaszának, valamint a 26. számú főközlekedési út borsodnádasdi hegyi szerpentin korszerűsítésének tervei. Eredményeket hoztak a települési közösségi célokat megvalósító közmunkaprogramok is a munkanélküli ellátásból már kiszorultak átmeneti foglalkoztatásával.