Főoldal Látogatóknak
Ózd - Oktatás, kultúra PDF Nyomtat Email
Tartalom
Ózd
A város fejlődése
Gazdaság
Városüzemeltetés
Infrastruktúra
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatás, kultúra
Sportélet
Civil társadalom
A város kapcsolatai
A település értékei

Óvodák, iskolák

Az óvodai ellátást tizennégy intézményegységben biztosítja az önkormányzat. Az óvodák infrastrukturális ellátottsága jó, az intézmények 36 %-a rendelkezik tornaszobával, 70 %-a számítógéppel.

A városban tíz önkormányzati fenntartású általános iskola, egy megyei fenntartású sajátos nevelési intézmény és egy szintén megyei fenntartású hat osztályos gimnázium nevel általános iskolás korú gyermekeket. A tanulók létszáma az utóbbi években csekély mértékben növekszik. Az általános iskolások 61 %-a hátrányos helyzetű, mely indokolja az egész napos foglalkoztatás fejlesztését. A felzárkóztatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. A Vasvár Úti Általános Iskolában tehetségfejlesztő decentrumot alakítottak ki, mely a város és térség gyermekeit is fogadja. A tanulók tudásának fejlesztése érdekében öt iskolában emelt szintű oktatás is folyik, ének-zene, matematika, testnevelés tantárgyakból és idegen nyelvekből. Az iskolák szakmai felszereltsége jó, minden intézmény rendelkezik korszerű számítástechnikai eszközökkel és internetelérési lehetőséggel.

Az Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola cukrász, szakács, pincér és gyorsétkeztetési eladó szakképzést folytat, amelyhez jól kiépített tankonyha, cukrászüzem és tanétterem tartozik.

A középiskolai oktatás szervezeti struktúrája sokat változott az elmúlt években, igazodva a gazdasági élet és a városlakók igényeihez. A megyei fenntartású Bolyai Farkas Szakképző Iskolát 2005 augusztusában alakította ki a megyei önkormányzat a Bródi Imre Szakközépiskola és a Gábor Áron Ipari Szakképző Iskola összevonásával. A szintén megyei fenntartású József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a gimnázium és szakközépiskola, a kollégium és a zeneiskola összevonásával hozták létre.

A gimnázium és a kollégium épületét az előző években korszerűsítették, a zeneiskola pedig 2005 szeptemberében a felújított Kaszinó hátsó épületszárnyába költözött. Ózd város fenntartásában működik a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, mely érettségi után felsőfokú szakképzést is nyújt ügyintéző-titkári és idegen nyelvi menedzser-asszisztens szakon. Új, modern épületét 2009 közepén adták át.

A pedagógiai szakszolgálatot a Nevelési Tanácsadó látja el. Az intézmény feladata a jellegzetes nevelési problémákkal, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, tanácsadás, fejlesztő pedagógiai munka, logopédiai fejlesztés, a pályaválasztás segítése és gyógytestnevelés.

Ózdon is megjelentek a magán művészeti iskolák, melyek kiegészítik a tánc, drámajáték, vizuális és képzőművészeti művészeti ágakban az iskolai oktatást.

Művelődési intézmények

Az ÓMI Városi Művelődési Központ 2007-ben jött létre, és foglalta el jelenlegi székhelyét, az Olvasó felújított épületét. Az ÓMI-t (Ózdi Művelődési Intézmények) a Városi Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Városi Múzeum közös irányítás alá vonásával hozták létre.

Az 1924-ben a gyári Olvasó Egylet székházának épült patinás Olvasó színházteremmel, több, kiállítások, illetve kisebb-nagyobb rendezvények megtartására alkalmas teremmel is rendelkezik. Az Ifjúsági Parkban 2005-ben megépült szabadtéri színpad további lehetőségeket biztosít a nyári rendezvények szervezésére.

Az Olvasóhoz kapcsolódik a Gyöngyvirág Néptánc Csoport, az Ózdi Néptánc Egyesület, az Erica C. Dance School, az ÓMI Zenés Stúdió Színháza, az Ózdi Városi Vegyeskar, az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara és az Aranygyűszű Díszítőművész Kör amatőr művészeti csoport tevékenysége.

Az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör, 1962-ben alakult és összefogja a település története iránt érdeklődőket, az ipari múlt kutatóit, ápolja a település hagyományait. Lakóhelyünk, Ózd című helytörténeti kiadványuk az utóbbi években ismét rendszeresen megjelenik. A Természetbarátok Köre, a Modellezők Köre és a Bélyeggyűjtők köre mellett civil szerveződéseknek is helyet ad az intézmény, és támogatja rendezvényeiket.

Az Internet Klub még 2001 márciusában nyílt meg, jelenleg az Olvasó megnyitásakor létrehozott új információs, szolgáltató központtal, a KulcsPonttal működik egy, építészetileg is különleges térben. Az ÓMI a vendéglátója az évente megrendezett Ózdi Örökségvédelmi Festőtábornak.

A jogelőd Városi Művelődési Központ Árpád vezér úti épületében jelenleg a civil szervezetek összefogó, és számos programot is kínáló Civil Ház működik.

A Városi Könyvtár a több mint száz éves múltra visszatekintő ózdi könyvtárkultúra örököseként ma a város, a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteménye. Mai otthonába, az egykori Község-, majd Tanácsháza patinás épületébe 1988-ban költözött. Az Árpád vezér úti részlege a Béke-telep és az Újváros tér ellátását biztosítja. A könyvtár állománya több mint százezer dokumentum, továbbá a látogatók rendelkezésére áll közel százféle napilap és folyóirat. A könyvtárhasználat száma évente közelíti a negyvenezer alkalmat. Helyismereti gyűjteményében megtalálhatóak az önkormányzati ülések dokumentumai is. Jelentős az Európai Unióval és a cigánysággal foglalkozó irodalom, videó- és DVD-gyűjteménye. Az intézményben évek óta működik angol nyelvtanfolyam és internetfelhasználó-képzés. Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása megbízása alapján szolgáltató könyvtárként huszonhárom kistelepülésen támogatja a könyvtári ellátás biztosítását, valamint a kistérség két másik városi könyvtárával együttműködve a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár segítségével közös könyvtár-automatizálási rendszert működtet. A könyvtár keretein belül gyermek kisközösségek működnek, a Rejtvényfejtő Klub több mint húsz éve ér el jelentős országos eredményeket. Az 1994-ben alakult Amatőr Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége Ózdi Regionális Csoportja Ózdi Kristály címmel saját lapot ad ki, és már több könyvet is megjelentetett.

Az Ózdi Városi Múzeum elődjét, a Gyártörténeti Múzeumot 1971-ben hozták létre azért, hogy őrizze és bemutassa a nagy múltú ózdi vasgyártás történeti emlékeit, a munkások életkörülményeit. 1994. augusztus 1-jével a képviselő-testület létrehozta a város múzeumát, így a település múltja is megjelenik a kiállításokon. A gyűjtemény a patinás, 1895-ben épített, volt gyári iskola épületében tekinthető meg. A múzeumhoz tartozik a Bolyai Farkas Szakképző Iskola részévé vált, korábbi Gábor Áron Ipari Szakiskola parkjában kialakított ipari skanzen, amelyben eredeti állapotában látható több régi berendezés.

A település történetével foglalkozó a tárlat íve a régészeti leletektől a XIX. századi paraszti kézműves kultúra emlékeiig húzódik. Az Ózd környéki iskolák és oktatás történetéből ad ízelítőt a pedagógiatörténeti gyűjtemény. A városban 1909-től számítják a szervezett sportélet megindulását. A 100 év eseményeit, eredményeit mutatja be a sporttörténeti kiállítás. A múzeum hétezer kötetes szakkönyvtára a helytörténeti kutatáshoz, szakdolgozatok megírásához ad segítséget.