Főoldal Látogatóknak
Ózd - Egészségügyi és szociális intézmények PDF Nyomtat Email
Tartalom
Ózd
A város fejlődése
Gazdaság
Városüzemeltetés
Infrastruktúra
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatás, kultúra
Sportélet
Civil társadalom
A város kapcsolatai
A település értékei


Kórház és szakrendelő

Az Almási Balogh Pál Kórház végzi Ózd és vonzáskörzete 28 településének közel 80 000 lakosa egészségügyi ellátását. A kórházat 1949-ben Ózd várossá nyilvánításának évében adták át 180 ággyal, mely a maga korában épületgépészetileg is korszerűnek számított. Időközben a növekvő forgalom megkövetelte az ágyszám bővítését, az utólagos beépítéseket. 1960-ban átadták a szakrendelőt is.

A kórház rekonstrukciója 1994-ben kezdődött, s 2000. július 13-án fejeződött be. Ezzel megoldódott a hotelszolgáltatás komfortossága, jól felszerelt műtők, diagnosztikai és kiszolgáló egységek (konyha, mosoda) biztosítják a XXI. század betegeinek korszerű kezelését. Ma mind komfortfokozatában, mind gép- és műszerparkjában egy korszerű, az európai követelményeknek is megfelelő 346 ágyas kórház fogadja a betegeket.

A Kórház osztályai: belgyógyászat; sebészeti jellegű mátrix osztály, amely keretében a sebészet, traumatológia, és a fül- orr gégészet működik; szülészet, nőgyógyászat; csecsemő- gyermekgyógyászat; reumatológia; központi aneszteziológia; krónikus osztály; ápolási osztály. A központi aneszteziológia nem csak a megye, de talán a régió legmodernebb osztálya, orvostechnológiai felszereltsége messze meghaladja az átlagos városi kórház szintjét. A műtők korszerűek, jól felszereltek, a műtéti érzéstelenítés és altatás során a ma ismert legkorszerűbb eljárásokat alkalmazzák. Az ápolási osztály 2001. január 1-jétől működik. Gyógytornász, diebetikus, pszichológus, fiziotherápiás asszisztens biztosítja a gondozottak ellátását.

A reumatológia külön telephelyen, 1987. április 30-án nyílt meg, járóbeteg-szakrendelővel, uszodával, tornateremmel, amely nemcsak a kórháznak, hanem a városnak is büszkesége. Az ország legnagyobb aktív reumatológiai osztálya Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Encs, Szikszó térsége és Miskolc északi agglomerációja több mint 300 000 lakosának ellátását biztosítja. Az osztályon magas szintű szakmai munka folyik, jól képzett dolgozókkal. Minisztériumi döntés alapján a kórház 2007-ben bekerült az ország 39 súlyponti kórháza körébe. Az önkormányzat döntése értelmében 2009. április 1-jétől – a megyei kórházzal együttműködve – a Medcenter Kft. kezeli a vagyont és működteti a továbbiakban az ózdi Almási Balogh Pál kórházat.

A szakorvosi rendelő rekonstrukciója 1994-től három ütemben valósult meg, és 2009 áprilisában fejeződött be, a diagnosztikai és gondozó munkahelyek, valamint szakrendelések immár korszerű körülmények között fogadják a betegeket.

Az egészségügyi alapellátás működtetése 2005. január 1-jétől az Almási Balogh Pál Kórháztól a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központhoz került. Az ellátást 14 felnőtt háziorvosi és kilenc gyermekorvosi szolgálat biztosítja. A rendelőintézet földszintjén 2005-ben az Ózd Kistérség Többcélú Társulás együttműködésével alakították ki a korszerű, diszpécserszolgálattal ellátott központi ügyelet.

Ózd és térsége egy részének fogászati ellátását 6 fogászati szolgálat biztosítja, munkájukat fogászati röntgen segíti. Az alsófokú oktatási intézményekben tanuló gyerekek ellátását két iskolafogászati szolgálat biztosítja. A rendelőintézet rekonstrukciójával egy időben a fogorvosi rendelők is korszerűsödtek. Az ügyeleti feladatok ellátása ugyancsak az Ózd Kistérség Többcélú Társulás együttműködésével valósult meg az újonnan kialakított rendelőben – ám ez átmenetileg szünetel, az ellátást a Megyei Kórház és Oktató Kórház Szájsebészeti Osztálya biztosítja.

A városban 19 védőnői szolgálat működik, egy iskolavédőnő látja el az ifjúság-egészségügyi feladatokat. A kilenc iskola-egészségügyi szolgálat a nagyobb létszámú intézményekben külön kialakított orvosi szobákban végzi tevékenységét.

A dialízisállomás a megyében másodikként, 1996. június 19-én kezdte meg a működését az amerikai tulajdonú NMC égisze alatt. A beteglétszám növekedése folyamatos fejlesztést tett szükségessé, amely 2000-ben építészeti bővítést is jelentett. Az állomás a megye lakosságának 1/5-ét látja el.

Szociális ellátás

A szociális ellátás a Területi Szociális Gondozási Központ és az Esély Gondozóház intézmények tevékenységével országosan elismert színvonalon valósul meg. Az elmúlt években elsődleges cél volt az alapszolgáltatások fejlesztése, amely során az igénybevevők egyre szélesebb köre otthonában, lakókörnyezetében veheti igénybe a személyes gondoskodást. 2003-ban kiépítették a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és működteti az önkormányzat a támogató szolgálatot, amely a fogyatékkal élőknek biztosít ellátást. 2005-ben Szociális Információs Szolgálat kezdte meg a működését a lakosság tájékoztatása érdekében. Új alapszolgáltatás a közösségi ellátás, amely 2006-tól szintén az otthonukban nyújt segítséget az arra rászorulóknak. Az Esély Gondozóház továbbra is ellátja a Nappali Melegedő, a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, az Átmeneti Szállás, az Éjjeli Menedékhely működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás mindenekelőtt a gyermekek jogainak érvényesülését, védelmét tartja szem előtt. Korábban a Gyermekjóléti Szolgálat és a két Családok Átmeneti Otthona még a Családsegítő Szolgálat részeként működött. 2005. január 1-jétől létrejött az Integrált Gyermekjóléti Intézmény, amely az alapellátást biztosítja. Ide tartozik a Családok Átmeneti Otthona I–II. és a Katona József Úti Bölcsőde. A Gyermekjóléti Központ 2006. január 1-jétől szervezi az érintett gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket vagy szabadidejük hasznos eltöltését segítő programokat.