Főoldal Látogatóknak
Ózd - Városüzemeltetés PDF Nyomtat Email
Tartalom
Ózd
A város fejlődése
Gazdaság
Városüzemeltetés
Infrastruktúra
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatás, kultúra
Sportélet
Civil társadalom
A város kapcsolatai
A település értékei

Az önkormányzat alaptevékenységének és városüzemeltetési feladatainak ellátására különböző szervezeteket hozott létre;

Jelentős előrelépés következett be a városüzemeltetési feladatok ellátásában a Komszolg Kht. és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda 2005. április 1-jével történt átszervezésével. Az új szervezet, az Ózdszolg Kht. eredményes működése megmutatkozik a város sokirányú szépítésében, a közterületek rendezettségének növekedésében, a tisztaság javulásában. Az önkormányzat alapfeladatainak köréből ellátja a köztisztasági, belvízrendezési, csapadékvíz-elvezetési erdőgazdálkodási és állategészségügyi feladatokat, fenntartja a helyi közutakat, köz- és zöldterületeket, parkokat, temetőket. Biztosítja a közvilágítást és megszervezi a feladataihoz kapcsolódó közhasznú foglalkoztatást, üzemelteti a városi piacot. Üzemelteti és ellenőrzi a kezelésében lévő ingatlanokat, gondoskodik vagyonvédelmükről, karbantartásukról. A szakipari kapacitások növekedésével erősödött a vállalkozási tevékenység, az új gépek és eszközök beszerzésével az alapfeladatok ellátása hatékonyabb és színvonalasabb. A társaság tevékenységéből 2004. július 1-jével a települési szilárdhulladék-kezelés az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.-hez került.

Az Önkormányzat 2004-ben a Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként létrehozta az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.-t. Az új szervezet Ózd mellett szolgáltatóként ellátja a kistérség nyolc településének szilárdhulladék-kezelési feladatait is. Ózdon és a környező településeken gyűjtőszigetek telepítésével működik a szelektív hulladékgyűjtés. Hamarosan megkezdi működését az ózdi (centeri) hulladékátrakó állomás is.

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. tevékenységi köre a víztermelés, -kezelés és -elosztás, a szennyvízelvezetés és -kezelés, településtisztasági szolgáltatás, folyékonyhulladék-kezelés. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó építési, szerelési és karbantartási munkákon túl üzemeltetik az uszodát, a strandfürdőt, a kempingen túl egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást is végez.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. feladata a hőtermelés, távhőszolgáltatás és az ehhez kapcsolódó építési, karbantartási és javítási munkák, valamint a kapcsolt elektromosáram-termelés. A társaság 2005-ben beruházási és hőszolgáltatási szerződést kötött az Ózdi Erőmű Kft.-vel, melynek keretében új gázmotoros egységet telepítettek.

Az Ózdinvest Kft. fő tevékenysége a beruházási-felújítási munkák előkészítése, szervezése, műszaki ellenőrzése és teljes körű lebonyolítása, valamint a gázvagyon kezelése és fejlesztése. Kiemelkedő tevékenységük volt a Városháza bővítésével, a Kaszinó oldalszárnyának felújításával, a Városi Könyvtár akadálymentesítésével kapcsolatos beruházási és felújítási munka. Jelentős feladat volt a Sajóvárkony-Tábla térségében lévő 27 ha-os, ipari park céljára kijelölt terület alap-közművesítésének irányítása.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2009. január 1-jétől az Ózdi Városi Televízió Kht. jogutódaként működik. Fő feladata az Ózdi Városi Televízió műsorainak elkészítése mellett az Ózdi Körkép című, kéthetente megjelenő városi lap szerkesztése és kiadása. A város lakosságának közszolgálati műsorszolgáltatást végez. Munkanapokon jelentkező híradójában tájékoztatja a lakosságot az aktuális városi, illetve a város lakóit is érintő eseményekről, emellett élő háttérműsorokat, szolgáltató és szórakoztató magazinokat is kínál.

Az Ózdi Sportcentrum Kht. az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket, a stadiont, a sportcsarnokot, a lőteret és a Farkaslyuki Ifjúsági Tábort üzemelteti. Tevékenységük révén gazdaságosabb a létesítmények üzemeltetése, hatékonyabb a sportegyesületek, szabadidős sportok támogatása.

A Város Önkormányzata egyes feladatok támogatására, előremutató célkitűzések segítésére úgynevezett nonprofit szervezeteket hozott létre, illetve részt vesz a működtetésükben.

Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány célja a város és polgárainak élet-, vagyon- és közbiztonsága érdekében a helyi társadalmi önvédelmi szervezetek támogatása, a rendőrség munkájának segítése.

A Fiatalokért Alapítványt a tanulásban és a munkában, sportban élenjáró fiatalok, közösségek és a példamutató oktató-nevelő tevékenységet végzők, valamint a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését, munkahelyi beilleszkedését huzamosabb ideig kiemelkedően segítők elismerésére hozta létre a képviselő-testület.

Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány önkormányzati hatáskörbe utalt közfeladatot lát el tevékenységével. Célja a kis- és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, illetve javító vállalkozói inkubátorház és -rendszer működtetése. Támogatja és elősegíti a munkanélkülivé vált, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását, vállalkozóvá válását, valamint vállalkozói működésüket szakmai szolgáltatásokkal.