Főoldal Látogatóknak
Ózd - Gazdaság PDF Nyomtat Email
Tartalom
Ózd
A város fejlődése
Gazdaság
Városüzemeltetés
Infrastruktúra
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatás, kultúra
Sportélet
Civil társadalom
A város kapcsolatai
A település értékei


Ózd neve tradicionálisan a vaskohászattal forrt össze, és a térségben jelentős bányászati tevékenység is folyt. A rendszerváltás a város jellegét meghatározó, 150 éves hagyományokra visszatekintő kohászati vállalatot megszüntette, és fokozatosan a szénbányászat is hasonló sorsra jutott. A társadalmi változásokkal párhuzamosan nagyarányú gazdasági átalakulás is szükségessé vált. Ennek kifutási időtartama évtizedes nagyságrendű, az ezredfordulóra Ózd ebben nagy mértékben előrehaladt, de korántsem jutott el a végére. Továbbra is kulcskérdés a modern, rugalmas gazdasági struktúra kiteljesítése, a város népességmegtartási képességének fokozása, a stabilitás, a vaskohászattal megszűnt 13 ezer munkahely minél teljesebb pótlása, a munkahelyteremtés. Ennek érdekében Ózd önkormányzata önállóan működő Gazdaságfejlesztő Irodát hozott létre

Nagyon fontos volt, hogy a város megkapta a Vállalkozói Övezet címet, amely révén speciális helyi kedvezményrendszer kínálható a letelepedni kívánó befektetőknek. Hasonlóképpen jelentős tényező az egykori nehézipari ingatlanokon kialakított, infrastruktúrával magas szinten ellátott ipari park, amely a helyi sajátosságoknak megfelelően az országban egyedülálló módon rehabilitációs jelleget is öltött. Az elmúlt években a város új zöldmezős ipari területeket jelölt ki és megkezdte a közműhálózat, útbecsatlakozások kiépítését.

A városban több mint 400 társas vállalkozás, szövetkezet és mintegy 1300 egyéni vállalkozás működik. Ózd várja a más országrészekből vagy éppenséggel külföldről betelepülni kívánó, tőkét hozó beruházókat. A gazdaságfejlesztésnek ez a fő stratégiai iránya. A városban több gazdaságfejlesztő szervezet segíti az induló vállalkozásokat, az új iparágak meghonosodását, letelepedésüket.

Az Ózdi Termékbemutató és Vásárt első alkalommal 1988-ban rendezték meg. Híre és jelentősége fokozatosan nőtt, túllépte a város határait, térségi rendezvénnyé szélesedett. Ma már a határainkon túli kiállítók és üzletemberek kapcsolatépítésének is színtere. A vállalkozásélénkítés, a befektetésösztönzés, a városi image-javítás eszközévé vált, évről évre felhívja a városra az ország és a térség figyelmét, piacra jutási lehetőséget teremtve a helyi vállalkozóknak.

Ipari vállalkozások

A gazdasági struktúrában továbbra is jelentős szerepet töltenek be a kohászati alapanyag-feldolgozást, fémmegmunkálást végző cégek. Kiemelt fontosságú ezek között az Ózdi Acélművek Kft., amelyet a német Max Aicher vállalatcsoport integrált. Ezen túlmenősen számos kisebb gazdasági egység alakult az egykori kohászati üzemek területén, rendkívül széles termékskálát produkálnak, öntészettől és szeggyártástól kezdve zártszelvényeken át egészen az építőiparban felhasznált betonháló előállításáig. Az egykori finomhengerműből alakult vállalkozást felszámolás útján elnyert új tulajdonosa nem indította újra.

A város gazdasági szerkezetváltásának fő iránya az elektronikai összeszerelő-ipar felé tart. A világ legnagyobb volumenű cége, az amerikai General Electric zöldmezős beruházás keretében üzemet telepített Ózdra, ahol kismegszakítók és számos egyéb elektronikai termék összeszerelése folyik. Ugyancsak az elektronikai ipart képviseli a városban a svájci Saia Burgess cég üzeme. A női munkaerő foglalkoztatása szempontjából nagy jelentőségű a konfekcióipar, amely az ezredfordulóig egyre nagyobb teret hódított külföldi befektetőkkel, azonban az utóbbi években visszafejlődése tapasztalható.

A természeti adottságokból eredően faipari tevékenység is folyik – említésre méltó a Fafel Kft. –, bár ebből a szempontból sok az egyelőre kihasználásra váró lehetőség. Új iparág honosodott meg a térségben az egyszer használatos orvosi eszközöket előállító üzemmel, ahol fecskendőket gyártanak. Ez szintén zöldmezős telepítés kereteiben valósult meg. Az élelmiszeripar nem jelent meg a városban, csak kisebb pékségek, tésztaüzemek működnek.

Mezőgazdaság

A térség domborzati és talajviszonyaiból adódóan nagyobb volumenű mezőgazdálkodás Ózdon sohasem folyt, és nem is várható döntő mértékű változás ezen a téren. A családi házas beépítettségű városrészekben, a falusias jellegű külterületeken és peremkerületekben természetesen végeznek kertészeti tevékenységet, főképp azonban saját felhasználásra, kisebb mértékben zöldségpiaci kistermelői értékesítésre.

Kereskedelem

Az utóbbi években szinte robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a közellátást szolgáló kereskedelmi egységek struktúrája mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Az egyéni kisvállalkozókat különösen ez a szféra vonzotta, és így rendkívül sok apró élelmiszer-, ruházati és egyéb bolt nyílt nagyon széles profilskálával. Ezzel párhuzamosan több nemzetközi üzletlánc épített teljesen új áruházat a városban. Korábban a Penny Market és a Profi, a város középponti részében lévő áruházban a Plusz telepedett le, autószalonok nyíltak.

Az elmúlt években számottevő befektetési célú önkormányzati ingatlanértékesítés történt a Sárli-telep és a Brassói út térségében, melyeken multinacionális társaságok építettek kereskedelmi létesítményeket - így a Tesco áruházat és az Interspar áruházat és Family Centert. A két beruházással mintegy ezer új munkahely is létesült a városban. Mindezek eredményeképpen Ózd kereskedelmi ellátottsága minden igényt kielégítően magas színvonalú. Számottevő a bankok fejlődése. Az OTP belvárosba költözésével javult a lakossági szolgáltatások színvonala. Bővült az Erste Bank is, és Ózdra települt a Budapest, a CIB, a Raiffeisen, a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., és működik a Sajóvölgye Takarékszövetkezet is.

A foglalkoztatás biztosítása, illetve a kisvállalkozások mint gazdasági tényező megerősödése szempontjából Ózdon a vendéglátóipar a szolgáltatói jellegen túlmenően társadalmi-gazdasági jelentőségű is. Nemcsak a kereskedelemben, hanem a vendéglátás terén is megfigyelhető a számos új, kisméretű egység megjelenése.