Főoldal Közoktatás - kultúra Pedagógiai szakszolgálat
Pedagógiai szakszolgálat PDF Nyomtat Email
Tartalom
Pedagógiai szakszolgálat
Egyéni pszichológiai és pedagógiai terápia, tanácsadás végzése
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Ózd Kistérség Többcélú Társulásában a pedagógiai szakszolgálat feladatát 2007. 07. 01-től az Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el, melynek szaksegítésére, humánszolgáltatásaira évről évre egyre több felnőtt és természetszerűen még több gyermek szorul.

Ózd Város és kistérség igényeihez alkalmazkodva, a társulás intézményeivel együttműködve a 3-18 éves korosztály pszichológiai, fejlesztő pedagógiai, logopédiai, pályaválasztási és továbbtanulási, gyógytestnevelési feladatok hatékony ellátását biztosítjuk.

A gyermekek szerepe megváltozott a XXI. században, a gyermekek nagy része gyermekkor nélkül nő fel, egyre kevesebb idő jut játékra, amelynek személyiségformáló szerepe nagyon fontos lenne a további személyiségfejlődésük során. Teljesítménycentrikus világunk elérte a gyermekek világát is, mivel számukra is fő cél: minél rövidebb idő alatt minél több információ elsajátítása és a teljesítményorientáció.

A gyermekek egy jelentős része fejlődési, pszichés éretlenség miatt nem képes eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, de szeretnék ők is elérni azokat a pozitív lehetőségeket, amelyekkel a jó képességű társaik rendelkeznek. Emiatt a gyengébbek frusztrálódnak, s mivel nem hatékony a szociális készségük, pszichoszomatikus tünetekkel jelzik rossz közérzetüket.
E megváltozott társadalmi helyzet következtében a pedagógiai szakszolgáltatás lehetőségeit egyre több szülő és gyermek veszi igénybe.

Az intézmény szakmai teamje speciálisan képzett, gyermekcentrikus, pozitív emberi értékeket, tulajdonságokat átörökítő, egymásra figyelő, altruista szakemberekből áll.

Intézetünk jelentős szakmai szerepet tölt be a megye pedagógiai szakszolgáltató központjai között, mely köszönhető a lelkes, együttműködő munkatársaknak, a csapatmunka minőségének és a rendszeres szakmai megújulásnak. A szakmai fejlődés, a legújabb ismeretek, módszerek elsajátítása folyamatos.

Az intézmény szakmai hitvallása:

Rogersi empátián alapuló, odafigyelő, támaszt, segítséget nyújtó pszichológiai irányzat követésére épül.

A pedagógiai szakszolgálat feladatai közül az alábbiakat látja el:

- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás, beszédjavítás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- gyógytestnevelés

Ellátott gyermekek száma

 

2006

2007

2008

Logopédia

693

501

499

Nevelési tanácsadás

2722

2804

2764

Továbbtanulás, pályaválasztás

622

694

628

Gyógytestnevelés

68

81

75

Összesen

4105

4080

3966

Az Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakértői feladatokat is ellát. Jogszabályi előírások határozzák meg azokat az eseteket, amikor a hatóság szakvéleményt kér a tanácsadótól. Ilyenek az elvált szülők kapcsolattartása, fiatalkorúak házasságkötése, örökbefogadás.