Főoldal Dokumentumok Elkészült a foglalkoztatási és a gazdaságfejlesztési stratégia
Elkészült a foglalkoztatási és a gazdaságfejlesztési stratégia PDF Nyomtat Email

Elkészült az Ózdi kistérség 2010–2015 közötti foglalkoztatási stratégiája, illetve a 2010-2020 közötti gazdaságfejlesztési stratégiája a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, az Ózdi Kistérség Többcélú Társulása megbízásából.

A dokumentumok a helyzetfeltárás alapján határozzák meg a stratégiát, a jövőképet, valamint a kijelölt célok rendszerét. A jövőkép a fejlesztés alapcélja, melyhez stratégiai és operatív célok rendelhetők.

A gazdaságfejlesztési stratégia által a kistérség számára megfogalmazott jövőkép az alábbiakban foglalható össze: az Ózdi kistérség versenyképes, a helyi adottságokra és hagyományokra épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik. A megújuló energia iparág egyik hazai központja, mely a megerősödő feldolgozó iparra építve magas arányú foglalkoztatást biztosít az itt élőknek. A térség útjai jó minőségűek, a megépült autópálya bekapcsolja a kistérséget az ország gazdasági vérkeringésébe.

Ezzel is összefüggésben a foglalkoztatási stratégia által megfogalmazott jövőkép a következőképpen fogalmazható meg: az Ózdi kistérség versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol magas a foglalkoztatottak aránya. A lakosság képzettségi szintje magas, az itt lakók piacképes tudással rendelkeznek. A kistérség települései egymással együttműködve egy szociális szövetkezet keretei között munkalehetőséget biztosítanak a kistérség lakosai számára. A kistérség gazdaságában jelen vannak a magas hozzáadott értéket előállító versenyképes multinacionális vállalatok, amelyek magasan kvalifikált munkaerőre tartanak igényt.

A dokumentumok letölthetők ebből a cikkből, illetve az oldalak bal hasábjában található Fontos dokumentumok blokkból.