Főoldal Projektek Az Ózdi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése
Az Ózdi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése PDF Nyomtat Email

A projekt neve: ÁROP-1-1-5-08/C/A pályázat - Az Ózdi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése

A kistérség az alábbi feladatokat vállalta a projekt végrehajtása során

» A projekt keretében alkalmazni kívánunk 1 fő térségfejlesztési szervező munkatársat napi 8 órában, 22 hónapon keresztül (minimum 1 év továbbfoglalkoztatást vállalva).

A munkatárs foglalkoztatásához kapcsolódóan a következő informatikai eszközöket kívánjuk beszerezni: 1db laptop, 1 db lézernyomtató. Projekthonlapot készíttetünk, amely egyrészt biztosítja a projekt keretében megvalósuló eseményektől, rendezvényekről szóló tájékoztatás lehetőségét, valamint a projekt keretében létrejövő stratégiák társadalmasítását. Ezen túlmenően a honlap lehetőséget biztosít a kistérségi tervezési jó gyakorlatok megismertetésére, elterjesztésére, a különböző program- és projekttervezési és végrehajtási módszertanok disszeminálására.

» A kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében a projekt megkezdésekor elhelyezünk a kistérségi társulás épületén 1 db C típusú tájékoztatási táblát, valamint a projekt befejezésekor 1 db D típusú emlékeztető táblát. A projekt kezdetén sor kerül nyitókonferencia, valamint a végén záró-konferencia megszervezésére. Továbbá a projekt alatt két alkalommal hírlevél formájában értesítjük a kistérség lakosságát a projekt keretében megvalósuló eseményekről, rendezvényekről, a projekt által elért eredményekről.

» A kistérségben jelenlévő igény kielégítésére 1-1 képzést tartunk a pályázati eljárásrendek, valamint projektmonitoring témakörökben 40 fős csoportok számára, ezzel segítve a helyi projektgazdákat, hogy projektjüket megfelelő színvonalon legyenek képesek végrehajtani. A szakmai ismeretátadás célcsoportját a kistérség jelenlegi és jövőbeli potenciális projektgazdái alkotják.

» A kistérségben felmerült igények kielégítésére 1-1 napos szakmai ismeretátadást szervezünk az ÉMOP lehetőségei és pályázati ismeretek, valamint a LEADER program és lehetőségei témakörökben.

» 15 partnerségi rendezvényt szervezünk a projekt ideje alatt. Ezen belül sor kerül 1 nyitó és 1 záró partnerségi eseményre, 3 db magyar-szlovák határmenti szakmai workshopra, partnerségi eseményre, amelynek célja egyrészt a határon átívelő partnerség építés, másrészt a határon átnyúló közös gondolkodás elősegítése (tekintettel kiváltképpen a Magyarország-Szlovákia Európai Területi Együttműködési Program nyújtotta lehetőségek kiaknázására). Ezen túlmenően 6 db a kistérségen belüli mikrorégiónkénti tematikus workshopokat szervezünk a mikrorégiók közigazgatási, gazdasági és civil szereplői számára. A rendezvények keretében kerül megvalósításra a már említett 2 db szakmai ismeretátadási program is. Ezen felül a kidolgozandó stratégiákhoz kapcsolódóan 2 db félnapos közös brainstormingot, workshopot szervezünk a kistérség települési önkormányzatainak részére, egyrészt a közös gondolkodás elősegítése végett, másrészt pedig az igények felmérése végett.

» 6 db kistérségi szintű fejlesztési stratégia kidolgozására kerül sor. A kidolgozandó stratégiák pontos körét a szükségletfelmérés során kívánjuk meghatározni, azonban ezek előreláthatóan a következők lesznek: gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, turisztikai, oktatási-képzési, esélyegyenlőségi, közlekedésfejlesztési stratégiák.

» Az útmutatóban meghatározott kötelezettségeknek az alábbi módon teszünk eleget: a marginalizálódott települések és hátrányos helyzetű csoportok folyamatosan bevonásra kerülnek a kistérségi stratégiák kidolgozása közben; ennek első lépését jelenti a két félnapos, a stratégiákról szóló brainstorming. Részben a gyermekszegénység ellen és az esélyegyenlőségi csoportok esélyegyenlőségének biztosítását célozza az elkészítendő esélyegyenlőségi stratégia.

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
3600 Ózd Városház tér 1.

A közreműködô szervezet neve és elérhetősége:

Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. - www.vati.hu
Budapest, Gellérthegy út 30-32.

Irányítóhatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu